Nông sản

Nông sản sạch tại sơn trại được canh tác theo phương pháp nông nghiệp sinh thái. Sản phẩm từ sơn trại đem đến cho bạn trải nghiệm của thuở hồng hoang, kì bí.

măng cụt, sầu riêng, mít tố nữ, mít thái

Danh mục sản phẩm
Nông dân sinh thái 
Điện thoại : 0908462627